Wettelijke vermeldingen

EUROBEST PRODUCTS

De site www.echoscoiffure.be wordt gepubliceerd en uitgebaat door BVBA EUROBEST PRODUCTS, ingeschreven in het Belgisch Staatsblad onder het nummer 101 05 133, gevestigd in rue des Vaches 311 – 7390 Quaregnon, btw-nr. : BE 827 556 092

Uitgever – Publication Manager

Meneer Alain LHOIR
info@eurobest.be
Tel. : +32 (0) 65 66 06 92 – Fax: +32 (0) 65 66 61 75

Redactie – Publiciteit Directie

Mevrouw Annick MERMUYS
annickmermuys@skynet.be
Tel. : +32 (0) 478 60 30 21

Hosting

Deze internetsite wordt gehost door de onderneming OVH.
OVH SAS
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
http://www.ovh.com
Tel : +33 (0)9 72 10 11 12

Auteursrechten

De volledige site valt onder de bescherming van de Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht, merkenrecht en intellectueel eigendom. De volledige inhoud van de site (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen) evenals hun opmaak (keuze, lay-out, indeling van de onderwerpen, toegang tot gegevens, organisatie van gegevens, …) is het exclusieve eigendom van de firma Eurobest Products, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere firma’s, partners of auteurs.
De reproductie, voorstelling, overdracht, distributie of registratie van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, via welk procedé of medium ook, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de firma Eurobest Products en vormt een inbreuk, strafbaar gesteld in de artikels L335-2 en volgende van de Wet op het Intellectuele eigendom.

Share This