Wettelijke vermeldingen

EUROBEST PRODUCTS

De website www.echoscoiffure.be wordt opgesteld en uitgebaat door bvba EUROBEST PRODUCTS, ingeschreven in het Belgisch staatsblad onder nummer 101 05 133, domiciliée au 311, rue des Vaches – 7390 Quaregnon, btw-numme: BE 827 556 092

Uitgever – Publicatiedirecteur

Dhr. Alain LHOIR
info@eurobest.be
Tél. : +32 (0)65 66 06 92

Verantwoordelijke voor de redactie

Mevr. Annick MERMUYS
annickmermuys@skynet.be
Tél. : +32 (0) 478 60 30 21

Hosting

Deze website wordt gehost door de firma OVH
OVH SAS
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
http://www.ovh.com
Tél : +33 (0)9 72 10 11 12

Auteursrechten

Heel deze website is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht, het merkenrecht en de intellectuele eigendom. Heel de inhoud van de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot de teksten, graphics, afbeeldingen, logo’s en iconen), evenals de opmaak ervan (keuze, lay-out, indeling van de thema’s, toegang tot de gegevens, organisatie van de gegevens…) is het exclusieve eigendom van de firma Eurobest Products, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere firma’s, partners of auteurs.

Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, overdragen, distribueren of registreren van deze elementen, via eender welk procedé of medium, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de firma Eurobest Products en wordt beschouwd als een inbreuk. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en deze algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd.

Pin It on Pinterest