U informeren is ons vak!

Als uitgever die gespecialiseerd is in informatie voor professionals sinds meer dan 20 jaar, maken wij er een erezaak van u diensten aan te bieden die aan de spits staan van de innovatie.

Momenteel moeten wij ons in orde brengen met de Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). In dat kader vragen wij u uw abonnement op onze newsletters te bevestigen. Wij willen van deze gelegenheid ook gebruikmaken om u beter te leren kennen en u een gepersonaliseerde inhoud voor te stellen die nauw aansluit bij uw verwachtingen.

Blijf met een klik geabonneerd op een stroom van kwaliteitsvolle informatie.

Controle van uw persoonlijke gegevens

*verplichte velden


GPDR, een letterwoord dat meer rechten inhoudt voor uw persoonsgegevens!

Na vier jaar voorbereidend werk werd de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming op 14 april 2016 definitief goedgekeurd door het Europees Parlement. De bepalingen ervan zijn direct van toepassing in de 28 lidstaten van de Europese Unie vanaf 25 mei 2018. Deze nieuwe reglementering vervangt de richtlijn van 1995 inzake gegevensbescherming die door elke EU-lidstaat in nationaal recht was omgezet. Ze houdt een reeks nieuwe rechten in en verduidelijkt andere betreffende de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw persoonsgegevens, onder andere:

  • het recht op de volledige verwijdering van alle gegevens die u betreffen;
  • het recht op de toegang tot al uw gegevens;
  • het recht op de rechtzetting van onvolledige of onjuiste gegevens;
  • het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens;
  • het recht om uw gegevens te ontvangen in gestructureerde vorm en ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de verantwoordelijke van de initiële verwerking zich hiertegen verzet.

Doelstellingen?

  • De gegevens beter beschermen
  • De rechten van de burgers versterken
  • Een transparant gebruik van de gegevens garanderen

Ten slotte nog dit: deze post heeft uitsluitend tot doel onze lezers te informeren en mag in geen geval worden beschouwd als een juridisch advies.

Hartelijk dank om dit artikel te lezen.

Het team van Echoscoiffure

Pin It on Pinterest